Pelet, biokütle kaynaklı bir yakıt çeşididir. Günümüzde sıkça tercih edilmekte olan bir maddedir. Pelet maddesinin ne demek olduğunu, özelliklerini ve yanıcılığı konusunda merak edilen detayları sizler için derledik.
Pelet yakıtlar ya da peletler, sıkıştırılmış olan organik madde ya da biokütleden yapılmakta olan biyoyakıt çeşitlerini oluşturmaktadır. Peletler, beş tane genel biokütle kategorisi içerisinden herhangi birinden yapılabilmektedir. Bu kategoriler; sanayi atıkları ve yan ürünleri, gıda içerikli atıklar, tarımsal nitelikteki kalıntılar, enerji bitkileri ve işlenmemiş olan kereste şeklinde sıralanmaktadır.

Pelet Nedir?

Pelet, her çeşit endüstriyel ya da tarımsal olan atıkların kurutularak, öğütülmesinin ardından yüksek basıncın altında sıkıştırılması sureti ile ortaya çıkarılan forma verilen genel addır. Pelet hammaddesi içerisinde; genel itibari ile ağaç, talaş, odun, yonga, dal, kabuk ve benzeri olan orman atıkları, tahta parçaları, talaş, takoz benzeri malzemeler kullanılmaktadır. Biokütle, dünya üzerinde dördüncü olan en büyük enerji kaynağını oluşturulması yönü ile önemli bir enerji kaynağı olma konumundadır.

Pek çok gelişmiş olan ülke biyoenerjiyi gelecek için temel enerji kaynağı şeklinde görmektedir. Biokütleyi ısınma ve endüstri amaçlı olan yakma sistemlerinde kullanmak mümkündür. Isınma amaçlı olma şeklinde yaygın olarak kullanılmakta olan kaynaklardan birisi de peletlerdir.

Sözlük anlamı itibari ile topak, silindir, misket ya da yumak olan pelet, yakıt olarak ise; her çeşit odun, odunların artığı, ormansal nitelikteki atık, tarımsal atıklar, endüstriyel atıkların kurutularak öğütülmesi daha sonra da yüksek basınç vasıtası ile preslenerek sıkıştırılması sureti ile yoğunluğunun arttırılarak enerji elde etme amacı ile kullanılmakta olan küçük parçalardır.

Pelet Maddesinin Ülkelerdeki Durumu Nedir?

Pelet yakıtını odun peleti ve tarımsal atık peleti şeklinde sınıflamak mümkün olmaktadır. Yurt dışında ise bu ürünlerin üretiminin yapılması, taşınması veya kullanılmasına yönelik olan standartlar oluşturulmuştur. Ülkemizde ise henüz bu duruma yönelik bir standart mevcut olmamaktadır. Bununla birlikte bu ürünün kullanılması yurtdışında pek çok ülke tarafından büyük ölçüde destek kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

Pelet Normal Sobada Yanar Mı?

Pelet sobaları içerisinde, fındık sobalarında, villaların ya da fabrikaların ısınması konusunda sık sık tercih edilmekte olan biokütle enerjisi peletler, ülkemiz içerisinde de hızlı bir biçimde yaygınlaşmaktadır. Soğutulma, öğütülme ya da ambalajlama gibi çeşitli işlemlerinden geçerek hazırlanmakta olan bu yakıt çeşidi için özel sobalar mevcut olmaktadır. Normal soba içerisinde pelet yakmak isteyen kişiler ise; peletin normal soba içinde yanıp yanmayacağı konusunu merak etmektedir.

Her ne kadar normal olan kömür sobaları kullanılsa da bu durum kişilere tasarruf bakımından yarar sağlamaz. Bu sebepten dolayı pelet sobasını tercih etmek çok daha büyük avantajları beraberinde getirmektedir.

Pelet Sobaları ile Kömür Sobalarının Karşılaştırılması Nasıldır?

Pelet ile kömürün karşılaştırması yapıldığı durumda pelet kullanmanın avantajlarının çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bundan dolayı pelet kullanmanın sağlamış olduğu avantajlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kömür sobalarına kıyasla peletin kurulumu çok daha kolaydır.

Çevre dostu niteliğine sahip olan bir ısınma tercihi yapmak isteyen kişiler ve kömür taşımak mecburiyetinde kalmak istemeyen kişiler için en ideal olan tür pelet sobasıdır.

Bir ton peletin fiyatı kömür ile karşılaştırıldığı durumda kişilere %90’a kadar varan verimli bir ısınma imkanı sağlamaktadır.

Bahsedilen sobaların çalışma prensipleri kömür sobalarından daha farklı olmaktadır. Üstelik modern olan tasarımları ile dikkat çeken pelet sobaları sessiz bir çalışma prensibi taşımaktadır.

Sobayı açmak veya kapatmak için ek olarak bir enerji harcamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Uzaktan kumandalı sistemi ile çalışma sağlayabilmektedir.

Şeklinde sıralamak mümkündür.