Modern çağın insanı bu gün hayatını sürdürmenin yanı sıra gelecekte de kaliteli bir hayatın zeminini oluşturma çabası içersindedir. Bu bağlamda tahrip olan dünyamızı zararlı etkilerden korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakabilmek için, dünyadaki birçok ülke Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çerçeve Sözleşmesini imzalamışlardır. Bu sözleşmenin içerisinde yer alan Kyoto Protokolü ile anlaşmayı imzalayan ülkeler atmosferi korumayı taahhüt etmişlerdir. Bu imzalanan sözleşmenin ana maddeleri arasında daha az enerji ile ısınma, atmosfere bırakılan metan ve CO2 oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi yer almaktadır.

Dünyada enerji arz güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi amacıyla bazı önlemler alınmıştır.

Kyoto Protokolü
Avrupa Birliği Anayasası
Fosil Yakıtların Kullanımının Vergilendirilmesi ve Tarife Zammı

Avrupa’da Pellet Üretimi ve Kullanımı
Avrupa Birliği, biyoyakıtın hem ısıtma hem de elektrik sektöründeki pazar payının genişletilmesini desteklemektedir. Çünkü pelletler hem iklim ve çevreyle ilgili hedeflere katkıda bulunmakta hem de ithalat bağımlılığını azaltıp, yerel ekonomileri desteklemektedir. Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi kendilerine elektrik ve ısı üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak yönünde iddialı hedefler koymuşlardır; 2020 yılı itibariyle elektriğin % 21’i, ısının da % 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi hedeflenmektedir.

Avrupa’da Pelet Üretimi

Son birkaç yılda tüm dünyada, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da pellet için üretim patlaması oldu. Kanada ve Rusya önemli pellet ihracatçılarıyken Danimarka, İtalya, Belçika ve Hollanda da büyük pellet ithalatçıları haline geldi. AB üyesi 27 ülkenin tümündeki üretim kapasitesinin 9 milyon ton (2007) olduğu tahmin ediliyor. Küresel bakıldığında bu miktar 12-14 milyon tonluk bir kapasiteyi bulabiliyor.

AVRUPA’DA PELET KULLANIMI

Avrupa’da pellet tüketiminde İsveç, Almanya ve Avusturya başı çekmekte, onları son yıllarda pazarda büyük gelişmeler kaydeden Fransa takip etmektedir. İtalya gittikçe artan pellet ısıtıcı kullanımından dolayı (şimdiye dek 800 bin ısıtıcı) en önemli pellet tüketicilerinden biri haline gelmiştir. Bugün, Avrupa’da yıllık toplam pellet tüketimi yaklaşık olarak 6 milyon tonu geçmektedir

Avrupa’da pellet kullanımı birkaç şekilde olmaktadır. Bunlardan birincisi; pellet ısıtıcıları vasıtasıyla kullanımdır. Bunlar genellikle paketlenmiş pelletlerin kullanıldığı cazip tasarımlara sahip modern aletlerdir. Burada en büyük Pazar payı İtalya’ ya aittir. İkinci sistem ise pellet kazanlarıdır. Bunlar konutların ısıtılması için yığın halinde pelletin kullanıldığı tam otomatik merkezi ısıtma sistemleridir. Binadaki ısı dağıtım sistemi tipik su bazlıdır. Pellet merkezi ısıtma sistemleri için gelişmiş pazarlar Avusturya, Almanya, İsveç ve Fransa’da bulunur. Bu tür sistemlerin yatırım masrafı, akaryakıtla çalışan ısıtma sistemlerine oranla yüzde 30 daha yüksek olmasına rağmen, yakıt masrafı oldukça düşüktür ki, bu da yatırım masrafı için önemli bir ölçüde telafi sağlar. Bir diğer kullanım şekli ise, sanayi tipi pellet kazanlarıdır. İsveç ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde pelletler aynı zamanda biyoyakıt uzaktan ısıtma veya kombine ısı ve enerji santrallerini ateşlemek için de kullanılır. Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde de pelletler büyük enerji santrallerinde kısmi olarak kömürün yerini almaya başlamıştır.

Diğer Ülkelerde Pelet Üretimi ve Kullanımı

Japonya pellet sisteminin dünyadaki öncüleri arasında sayılabilir. 1982-1985 yılları arasında 30 adet pellet üretim tesisi kurulmuştur. Bunun yanı sıra yüksek miktarlarda pellet ithal etmektedir. Bununla birlikte düşük oranlarda da olsa Güney Afrika ve bazı Asya ülkelerinde de pellet kullanımına rastlanmaktadır.